Narito na ang solusyon para sa mga transaksyong gamit ang credit card, at sa mga negosyanteng may mga kailangang bayaran gamit ang i-Account.

  • i-Account API
  • solusyon sa credit card ng i-payments

Daloy ng Transaksyon

Mga katangian

Walang paunang bayad. Walang buwanang bayad. Pinakamurang commission setup sa halagang 3USD kada transaksyon.

  • Mayroong 22 currencies
  • Libreng teknikal support at serbisyo tuwing system integration
  • Maaaring magpadala sa lahat ng bangko sa buong mundo
  • Madaling gamitin, ginawa at inayos ng sariling IT team

Mayroong customer support sa iba’t ibang wika. (Japanese, English, Mandarin, Traditional Chinese, Korea, Russian, Filipino)

Mabilis na Serbisyong Money-in

Hindi gaya ng mga credit cards na umaabot ng dalawang lingo, hanggang isang buwan bago maicredit ang pera, ang iyong kinikita ay makikita agad sa iyong account.

Paano magapply?

Contact us

Serbisyong pagbabayad para sa mga negosyong internasyunal Nakabatay ang mga pamantayan ng China UnionPay


Ang i-Payments ay isang kumpanyang may sistemang propesyunal sa pagpapadala ng bayad; ito ay inihahandog sa mga negosyante sa murang halaga at madaling gamitin online. Katuwang ang mga nagungunang tatak tulad ng Visa, Mastercard, CUP (China UnionPay) at American Express, maaari na ring magpadala abroad gamit ang i-Payments!

  • Kahit sa mga peligroso o maseselang industriya, ito ay maaasahang sistema ng pagpapadala ng bayad.
  • Lingguhang pagpapadala/pagtatasa
  • Ang pagtatasa ay makukumpleto sa loob lamang ng 1-2 araw
  • Pumipigil sa pagkakaroon ng chargeback

Mataas na Antas ng Seguridad

Ang pagtalima sa 1 Antas ng PCI-DSS ay siyang pinakamataas ayon sa mga pamantayan sa seguridad para sa credit card data ng industriya ng pagbabayad sa card.
Kami ay patuloy na mahigpit natumatalima sa PCI-DSS – nakakatulong itong bawasan ang mga gastusin sa pangangasiwa para sa mga kostumer sa pamamagitan ng pagbabawas sa oras, halaga, at panganib na may kaugnayan sa pagkamit lamang ng “malayang status” sa pagtalima sa PCI.

Ang pagkawala ng napaka-kumpidensyal na datos mula sa card ay nagreresulta sa pagkasira ng reputasyon at pinansya. Aplikable ang Payment Cards Industry Data Security Standard sa lahat ng mga partidong sangkot sa proseso ng pagbabayad gamit ang card.

Pamamahala sa Mga Maaaring Panganib

Indibidwal na Pag-blacklist batay sa Account

Pinipigilan ang muling paggamit ng mga mapanlinlang na account

Pagtsek kung ang numero ng BIN ay umaayon sa bansang nakalagay sa address

Kontrolin at alisin ang mga iligal na transaksyon

Maksimum na Bilang ng Mga Transaksyon kada Account

Binabawasan ang panganib sa pamamagitan ng pagpapaunti ng pagtatangka mula sa isang account

Pagtukoy sa mga duplikado sa loob ng partikular na takdang oras

Sa pamamagitan ng pagtsek, ang mga duplikadong order ay napipigilan sakaling mayroong dalawa o higit pa na magkaparehong transaksyon. Ang mga halimbawa ng magkakaparehong transaksyon ay yaong mga may parehong ID ng transaksyon, halaga, paraan ng pagbabayad, at numero ng account sa loob ng partikular na takdang oras o panahon.

Walang-Pagkakakilanlang Pagtsetsek ng Proxy

Hindi maaaring bumili o magbayad sa inyong site gamit ang proxy tools. Naisasagawa ito sa tulong ng isang geographical location provider na nag-a-update ng mga datos sa aktwal na oras.

3D Secure

Kapag magbabayad ng inyong Credit o Debit cards online, dadalhin kayo ng inyong bangko sa kanilang website, kung saan hihingin ang numero ng inyong PIN.Sa sandaling ginamit ninyo ang 3D Secure, kayo ay protektado sa mga di-inaasahang pananagutan.

Contact us