ligtas, mabilis at sampling online account

Tumutulong ang i-Account pag dating sa international transfers at settlements

Individual Account
May marami at mas malawak na account functions para sa mga corporate users. Maaaring gumamit ng bulk transfer service para mag lipat ng pondo sa maraming accounts ng sabay-sabay. Ang awtomatikong pagbayad at direct debit ay maaari rin ipre-set sa corporate i-Account.

Corporate Account
Pwedeng makakuha ng mababang service charge sa instant money transfer. Ang mga cardholders ay magagalak sa madali at maginhawang online shopping at settlement services lalo na sa pagtravel abroad. Pwede rin gamitin ang i-Card para magwithdraw ng local currency sa mga ATMs.

Usage

 • Individual User
 • Corporate User
 • Settlement of deals such as online shopping
 • Money transfer to third-party's account
 • Instant card load is available whenever you need
 • Automatic fund transfer on specific date scheduled by corporate user is easy to realize(transfer on scheduled date)
 • Revenue management account
 • Alliance enterprise and member remuneration payment (Bulk transfer)
 • transfer to banks all over the world
 • It can realize auto deduction (direct debit) to save management time