Security

Ang i-Account ay nagpoprovide ng isang safe na venue sa mga transactions sa pamamagitan ng safe fund management, privacy protection, at anti-fraud measures.
Ang i-Account ay nageemploy ng iba't ibang measures para makagawa ng isang safe environment para sa mga transactions. Para maprotektahan ang interes ng users, nag adapt kami ng isang cutting-edge security technology at anti-fraud solutions. Ang aming IT department ay laging handa para maiwasan ang kahit na anong breach ng security o mga fraud related issues.

Safe fund management through segregated capital organization

Kami po ay nagagarantiya na ang pondo sa i-Account ay fully deposited sa aming mga custodian banks at striktong nakasegregate sa aming company's capital. Base sa aming firm partnerships with major banks sa buong mundo, ginagamit namin ang kakayahan ng bawat isang banko upang masiguradong secure ang transfer services. Bilang Payment at Transfer Service Provider, iginagarantiya namin na ang pondo ng aming mga kliyente ay hindi kailanman invested or loaned sa kahit na anong third party.

Advanced Technology Securing Private Information

Ang aming i-Account system ay Nag-aadopt sa industrial standard standard encryption SSL technology at cutting-edge na firewall system upang epektibong maiwasan ang unauthorized access at protektahan ang impormasyon ng kliente mula sa data theft. Pinapahalagahan ang transaction data, dahil dito, ang mga specialized authorized personnel ng Circle Pay LLC lamang ang makaka-access ng mga pribadong impormasyon ng mga kliyente.

Multi-Layer Approaches Preventing Fraud and Deceit

Para ma-secure ang interes ng aming mga kliyente, kami ay namamalaha ng systemic security at anti-fraud measures araw-araw. Kami ay gumagamit ng Multi-Layer Security Strategies, kasama ang device fingerprinting, IP address access monitoring, velocity controls, at accounts and transactions monitoring upang epektibong matiyak. Ang seguridad at husay ng regular transactions.

Anti-Phishing Strategy Based on VeriSign EV SSL

Base sa international guidline standards, ang EV SSL ay aprobado at issued pagkatapos ng mahigpit na inspeksyon ng website ownership at pisikal entity ng negosyo. Nag-acquire ang i-Account ng EV SSL Certificate galing sa Verisign, ang lider ng industrya sa ganitong larangan, para tiyakin ang encrypted communication at upang pigilan ang publishing attacks. Kapag naglalog-in ang mga users sa i-Account system, ang URL column ay magiging green upang ipakita na habang ginagamit ang i-Account, ito ay nasa proteksyon ng EV SSL na mayroong 256 bit encryption.

Prevention of unauthrized access through international standard server

Gumagamit kami ng reliable servers na naimeet ang security standards ng international credit card industry upang maiwasan ang unauthorized access. Lahat ng server data ay naka-imbak sa data center na mayroong international security standards at mahigpit na minomonitor 24/7 sa buong taon.

ISACA authorized holder: CISA

Mayroon kaming safeguard measures upang magarantiya ang security ng internal at external information base sa professional auditors ng CISA. CISA ay isang certificate na inaward ng ISACA, isang international professional association na mayroong maraming ICT experts sa information system, information security, IT governance, risk management, auditing control at security inspection ng information systems. Ang certified auditor ng ISACA (CISA) ay importante sa karamihan ng financial institutions ng United states at iba pang bansa sa buong mundo.

Strict User Authentication Procedures(Customer Due Diligence)

Bilang isang financial institution kasama ang Georgia’s Free Industrial Zone License, kami ay gumagawa ng standard at strict procedures base sa Customer Due Diligence para patunayan ang pagkatao ng bawat i-Account user. Para sa bagong application, ang client's government-issued photo ID at proof of address ay kailangan, at ang dokumentong ito ay sinusuri bago magpatuloy sa application process. Ang Customer Due Diligence Procedure ay hindi lamang effective na paraan upang mapigilan ang fraud at ibang illegitimate purposes, ito rin ay garantiya para sa isang secure transaction environment para sa i-Account users.