Paraan ng Pag gamit ng i-Account

i-Account is widely used as a transaction platform whose services include online shopping, overseas settlements and more.
Ang i-Account ay isang makabagong money platform na pwedeng i-access 24 hours, gumagamit ng sampu sa pinaka pangunahing currency, at available sa wikang Ingles, Korean, Chinese at Japanese. Maari nang i-link and iyong i-Account sa iyong i-Card (prepaid MasterCard) para mag-withdraw gamit ang lokal na currency sa lahat ng tumatangkilik ng MasterCard na ATM sa buong mundo. Maari din itong gamitin pang online shopping sa lahat ng online shops na tumatangkilik ng MasterCard. Accesible ang i-Account kahit saan, kaya mabilis ang pag top-up, fund transfers at international transfers.

i-Account merits

"i-Account" ang pinaka accessible na international account


  • Multi-currency(22 currencies)

  • Multi-language na interface

  • 24 Oras na international transfer

  • Mabilisang pag transfer sa third party account

  • Makabagong pri vacy protection at cutting edge na security

  • Mabilisang internal transfer sa ibang accounts

  • Agarang Customer support sa Wikang Ingles,Chinese,Korean at Japanese

"i-Account" ang versatile E-Wallet service

Lahat ng transaksyon sa i-Account ay online - gumagamit ng user-friendly na interface at advanced security features. Cutting-edge na financial platform - mabilis at murang international transfers, online o in-store shopping payments - madali at convenient na paraan ng i-manage and iyong financial activities.

Individual user

Pag settle ng Online shopping
Mabilis na payment services para sa online shopping murang service charge.

Instant na pag top-up ng card
Ang i-Card ay integrated sa i-Account na may real-time top-up feature. Makikita ang iyong card balance and transaction history sa i-Account website- 24 oras saan man sa mundo.

Transfers sa isang third-party account
Magpadala ng funds sa isang third-party account, tulad ng Forex trading o online merchant platform gamit i-Account na credited sa account sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi na kailangan ang hassle ng kumplikadong international bank transfer procedures.

Magpadala ng pera sa designated dates of your choice
Mag internal transfer hanggang anim na buwan sa hinaharap sa i-Account, para ma-manage ng maigi ang iyong finances.

Money Transfer
Ang mga gumagamit ay i- Account ay maaaring gumawa ng mga international remittances sa anumang oras, kahit saan man sa mundo. Kami ay nagbibigay ng madaming paraan upang mag-remit ng pera galing at papunta sa iba't ibang mga bangko at E- Wallet sa buong mundo

Currency Exchange
Kami ay nagbibigay ng multi -currency support, at optimum exchange rates. Sa pamamagitan ng i-Account, maaari kang makipagpalitan ng pera sa ibang currency nang hindi umaalis ng inyong bahay, sa halip ng pagpunta sa bangko o anumang currency exchange stores.

Corporate user

Ideal kung tumatanggap ng dividends
Ang Multi-currency corporate i-Account ay kayang tumanggap ng dividends galing sa iba't ibang investments o commissions sa sampung (22) iba't ibang currencies.

Commission payout para sa members
Maaring mag set up transfer sa madamihang accounts ang corporate i-Account. Pwede din ang bulk transfers on a designated date at pag set up ng recurring automatic payments, sa napaka murang service fee.

Bank transfers kahit saan sa mundo
Mag transfer ng funds sa kahit anong SWIFT-connected bank, na pwedeng i-convert sa 22 iba't ibang currencies. Lahat ng transactions ay online sa inyong i-Account website, kung saan may mga instructions at tips para makapag transfer ng pera gamit sa wikang Ingles, Japanese, Chinese at Korean.
* Madadagdagan pa ang mga available na language

Convenient na auto-direct debit service
Ang auto-direct debit ay isang feature available sa corporate i-Account businesses na may recurring payment receipts galing sa multiple i-Account holders.

Money Transfer
Ang mga gumagamit ay i- Account ay maaaring gumawa ng mga international remittances sa anumang oras, kahit saan man sa mundo. Kami ay nagbibigay ng madaming paraan upang mag-remit ng pera galing at papunta sa iba't ibang mga bangko at E- Wallet sa buong mundo

Currency Exchange
Kami ay nagbibigay ng multi -currency support, at optimum exchange rates. Sa pamamagitan ng i-Account, maaari kang makipagpalitan ng pera sa ibang currency nang hindi umaalis ng inyong bahay, sa halip ng pagpunta sa bangko o anumang currency exchange stores.


Tignan ang iba pang detalye ng pag